บ้านพักห้องคู่

    

   สร้างบ้านพัก ห้องแถว         

        ขนาดห้อง 4*5 ม.2 ห้อง ด้วยผนังสำเร็จแบบ RP TYPE สี silver ,โครงสร้างเหล็ก พื้นเทคอนกรีตปูกระเบื้อง 

หลังคาใช้หลังคาสำเร็จรูป แต่ละห้องมีห้องนำในตัวพร้อมสุขภัณฑ์ , มีระบบไฟฟ้าทุกห้อง 

สามารถ รื้อ ถอด ประกอบติดตั้งใหม่ได้ ยกเว้นพื้นกระเบื้อง

 

    

Visitors: 112,735