บัานพักแม่บ้าน

         ปรับพื้นโครงสร้างเหล็ก 

                                                                        

 

   1 งานพื้น ปรับทราย ปูตะแกรงไวเมต เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง (พร้อมกระเบื้องพื้นและยาแนว)

       รวมความหนาประมาณไม่เกิน 25 ซม.

   2 โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด4x4 นิ้ว ทาสีกันสนิมแล้วทาสีจริงสีขาว

   3 ผนังที่ใช้เป็นสำเร็จรูปสีขาวแบบลาย RP T-ype ภายในเรียบสีขาว กรุโฟมที่ชั้นกลางหนา 7.5 ซม. 

       หลังคาสำเร็จรูปด้านบนเป็นลอน สี Silver ภายในเรียบสีขาว

       กรุโฟมที่ชั้นกลางหนา 5 ซม. ช่วงสันลอนหนา 8 ซม. พร้อมรางน้ำ

  4 อลูมิเนียมสีขาว กระจกเขียวตัดแสงหนา 5 มม.

      - ประตูบาน Upvc จำนวน 1 ชุด และประตู Pvc 1 ขุด ขนาด 0.80X2.00 ,0.70X2.00 ม.

      - หน้าต่างบานเกร็ด พร้อมมุ้งลวด จำนวน 2 ชุด ขนาด 0.80X1.20,1.50X1.20 ม.

  5 งานไฟฟ้า

     - แสงสว่าง 3จุด (แบบดวงโคม)

     - ปลั๊ก 2 จุด

  6 งานสุขาภิบาล

    - ระบบถังแซท (ใช้ถังแซทเดิม)

    - สุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าพร้อมฟักปัวและก๊อกน้ำอย่างละ 1 จุด

 
 
Visitors: 112,739