ห้องเก็บเครื่องมือ

  ห้องขนาด 3*5 ม.

             ฐานราก วางวายเมทเทคอนกรีตหนาประมาณ 15ซ.ม พื้นปูกระเบื้องด้านข้างทั้งสองเป็นหน้าต่างบานเลื่อนสลับ

ด้านหน้าเป็นประตูรางแขวนคู่พร้อมบ้านฟิกสองข้าง

             

             

Visitors: 112,739