ร้านค้า ม.ลาดกระบัง

ร้านค้า มหาวิทยาลัย ลาดกระบัง

ขนาด 3*4 เมตร

 

 

             

              

  วัสดุอุปกรณ์

1. งานติดตั้งผนังสำเร็จรูป 

2. หน้าต่าง ขนาด 1.20*3.0 เมตรและ ขนาด 1.20*1.40 เมตร

3. ประตูด้านหลังขนาด 80*2.0 เมตร

4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 4 ดวง ปลั๊ก 3 จุด

5. กล่องควบคุมไฟเซฟตี้คัท

6. ปูกระเบื้องภายใน

7. ด้านหน้าเทคอนกรีต 

Visitors: 112,736