งานรีโนเวทบ้าน

 Jigsaw  หมายเหตุ  การคำนวณราคาของเราไม่ได้คำนวณเป็น ตร.ม. เราคำนวณตามรายละเอียดงานที่ลูกค้าให้ ทีมงานของ  jigsaw สามารถทำได้ทุกรูปแบบ การทำพื้น ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ฯลฯ มีผลต่อราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ

 

 

                    

             

Visitors: 68,892