บ้านพักยาม โรงงานคลอง 3

 

Jigsaw  หมายเหตุ  การคำนวณราคาของเราไม่ได้คำนวณเป็น ตร.ม. เราคำนวณตามรายละเอียดงานที่ลูกค้าให้ ทีมงานของ  jigsawสามารถทำได้ทุกรูปแบบ การทำพื้น ประตู หน้าต่าง ระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล ฯลฯ มีผลต่อราคาที่เพิ่มขึ้น หรือลดลง ตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการค่ะ

                          

                           

Visitors: 67,345