งานทาสีใหม่ ทั้งหลัง


          งานทาสีใหม่ทั้งหลัง และหลังคาโรงรถ

 

Visitors: 68,884