กั้นห้องครัว

งานต่อเติมห้องครัว

(ใช้พื้นและโครงสร้างหลังคาเดิม)

                           

               ผนังสำเร็จรูปสีขาว แบบลอน หนา 7.5 ซม. ภายในเรียบสีขาว

             อลูมิเนียมสีขาว กระจกเขียวตัดแสงหนา 5 มม.

                 - ประตูบานเลื่อนสลับพร้อมมุ้งลวด จำนวน 2 ชุด ขนาด 1.55*2.10

                 - ช่องเกร็ดระบายอากาศพร้อมมุ้งลวด จำนวน 1 ชุด ขนาด 0.40*1.00 ม.

             งานไฟฟ้า

                      - แสงสว่าง 2 จุด ดาวน์ไลท์/ไฟกริ่ง 1 จุด/ย้ายไฟ 1 จุด

                  - ปลั๊ก 2 จุด

                      - พัดลมดูดอากาศ 1 จุด

                      - พัดลมโคจร 1 จุด

               งานระบบประปา

                     - ก๊อกน้ำด้านนอน 2 จุด

                    - จุดเชื่อมต่อซิ้งค์น้ำและท่อน้ำทิ้ง 1 จุด

              อื่นๆ

                   - งานฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบ

                   - งานปูกระเบื้องผนังห้องครัวด้านจุดติดตั้งซิ้งค์และเตาแก๊สทั้งหมด

               - ติดตั้งม่านม้วน 1 จุด บริเวณประตูบานเลื่อนสลับ

 

Visitors: 107,446