ออฟฟิศขนาดเล็ก

ออฟฟิต ขนาดเล็กภายในอาคารโรงงาน

 

  • ห้องเก็บเอกสารโรงงาน

  • ห้อง SERVER

Visitors: 107,445