ต่อเติมโรงรถ

งานต่อเติมโรงจอดรถ

   

               1. งานพื้นปรับทรายหยาบ ปูตะแกรงไวเมต เทคอนกรีต ปูกระเบื้อง  (ลกค้าจัดหากระเบื้องและยาแนว) 

                    ปรับความสูงตามระดับของตัวบ้านเดิม

               2. โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด4x4 นิ้ว ทาสีกันสนิมแล้วทาสีจริงสีขาว

               3. งานไฟฟ้า  

                       - แสงสว่าง 4 จุด (ไม่รวมดวงโคม) 

                       

                 

                 

 

 

 

Visitors: 108,390