งานกั้นผนังออฟฟิศ

งานกั้นผนังออฟฟิศภายในอาคาร ตึกสาธร 2 

งานกั้นผนังสำเร็จรูป 3 จุด  ขนาด 12.00*2.57 ม., ขนาด 5.00*2.57 ม., ขนาด 3.90*2.57 ม.

 วัสดุอุปกรณ์

งานกระจกอลูมิเนียมสีอบขาว กระจกใสหนา 6 มม.

- งานกั้นผนังสำเร็จรูป ขนาด 2.57*0.50 ม.

- งานกั้นผนังสำเร็จรูป ขนาด 0.90*3.70 ม.

- งานกั้นกระจกอลูมิเนียมช่องฟิก ขนาด 2.57*3.70 ม.

- ประตูบานสวิงด้านหน้าคู่ขนาด 1.60*2.10 ม. จำนวน 1 ชุด พร้อมช่องฟิกด้านบน ขนาด 0.47*1.60 ม.

งานกั้นผนังสำเร็จรูป เรียบทั้งสองด้านกรุโฟมที่ชั้นกลางหนา 7.5 ซม.

ชุดที่ 2 ขนาด 12.00*2.57 ม.

- งานกั้นผนังสำเร็จรูป

ชุดที่ 3 ขนาด 5.00*2.57 ม.

- งานกั้นผนังสำเร็จรูป

ชุดที่ 4 ขนาด 3.90*2.57 ม.

- งานกั้นผนังสำเร็จรูป

อื่นๆ

งานรื้อผนัง

- เก็บขอบงานผนังแนวกั้น 

- เจาะช่องผนังเบาทางเข้าออก ขนาด 1.20*2.00 ม.

- เก็บรายละเอียดงานขอบผนังและพื้นบริเวณแนวรื้อ

- เสริมโครงแนวยึดผนัง

 

 

Visitors: 113,320