งานรีโนเวทห้องครัว

ปรับปรุงห้องครัวด้านหลัง มบ.ทาวน์พลัสเอ็กซ์ ประชาชื่น

 วัสดุอุปกรณ์

1. รายละเอียดงานตามแบบ

- รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่ ทาสีโครงหลังคาเหล็กใหม่

- ทำรางน้ำแบบเงาในส่วนหลังคาบ้านเดิมและส่วนต่อเติมใหม่

- มุงหลังคาเมทัลชีสบุ PU หนา 1 นิ้วใต้ท้องสีเงิน เพิ่มช่องแสง 2 จุด

- ทำผนังคอนกรีตหนา 7 ซม. ผิวบุกระเบื้องสูง 1 ม. ยาว 11.80 ม.

- ทำผนังอิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ผิวบุกระเบื้องสูง 1.10 ม. ยาว 11.80 ม.

- ทำผนังอิฐมวลเบาหนา 7 ซม. ผิวบุกระเบื้องสูง 1.10 ม. ยาว 11.80 ม.

- ทำผนังอิฐมวลเบาหนา 7 ซม. สูงชนหลังคา ผิวฉาบเรียบ ทาสีพื้นที่ประมาณ 6.40 ตร.ม.

- ผนังเดิมบุกระเบื้องเคลือบสูง 2.10 ม. ยาว 5.50 ม.

- ทำเคาท์เตอร์ปูน พร้อมปูกระเบื้อง และติดตั้งบานประตูตู้ ยาว 2.70 ม.

- ย้ายตำแหน่งท่อน้ำทิ้งและท่อน้ำดี ก่อนทำเคาท์เตอร์ จำนวน 1 ชุด

- รื้อกระเบื้องพื้นเดิมออก แล้วปูใหม่ จำนวน 15.50 ตร.ม.

2. งานไฟฟ้า (ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาดวงโคมปลั๊กและสวิท)

- แสงสว่าง 3 จุด ปลั๊ก 8 จุด จุดเชื่อมต่อปั๊มน้ำ 1 จุด

 

งานเปลี่ยนโครงหลังคา+ติดกระจก

วิภาวดี 16  รื้อถอน ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง โครงและหลังคา

วัสดุอุปกรณ์

1. งานรื้อถอน

    - รื้อโครงหลังออกทั้งหมดด้านข้าง ขนาด ด้านหน้ากว้าง 2.20 ม. ด้านหลัง ขนาด 1.80 ม. ยาว 17.80 ม.

    - รื้อประตูทางเข้าออกด้านข้างพร้อมติดตั้งในภายหลัง

2. งานโครงสร้าง+หลังคา

     - โครงสร้างเหล็กกล่อง ขนาด 4*2 / 1.5*3 นิ้วหนา 2 มม.

     - ทาสีจริง TOA เลือกสีในภายหลัง (เก็บรอยเชื่อมด้วยสีกันสนิม)

     - หลังคาเมทัลชีสบุ PU หนา 5 ซม. (เลือกสีในภายหลัง) พร้อมรางระบายน้ำแบบสแตนเลส

3. งานผัง

     - เพิ่มความสูงโดยเสริมโครงเหล็ก พร้อมติดตั้งช่องแสงและช่องเกร็ดระบายอากาศพร้อมมุ้งลวด (กระจกฝ้า)

     - เก็บรายละเอียดงานผนังตามจุดต่างๆ

     - เก็บรายละเอียดงานสีภายใน

4. งานระบบไฟฟ้า

     - แก้ไขจุดแสงสว่าง จำนวน 3 จุด

     - แก้ไขจุดปลั๊ก

Visitors: 113,320